wtorek, 10 marca 2009

Optymalne rozwiązanie

Przyszli Stirlitz z Brunnerem i przynieśli zdobyty na Ruskich samogon. Samogon był dziwny, żółty, zalatywał cytryną, a w butelkach pływały węże. - Efekt globalizacji - wyjaśnił Stirlitz - Teraz ruski samogon pędzi się w Wietnamie;-)

Jak już popiliśmy zdrowo, to naszła mnie myśl, że ekonomia nie służy przecież do kreowania wzrostu gospodarczego. Z ekonomii płynie pewna nauka, choć nauka ta jest marna i należy do działu nauk humanistycznych i jest raczej zbiorem porad niż czymś ścisłym. Ekonomia stara się opisywać procesy związane z tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie.

O ilości wytworzonych dóbr, ich jakości i zaawansowaniu technicznym ekonomia nie decyduje i wpływu na to istniejący system ekonomiczny nie ma. O tym ile w jednostce czasu wytworzonych zostanie dóbr i jakiej jakości decyduje organizacja pracy, dostepność materiałów i zastosowana technologia. Praktycznie dowiódł tego Hitler, którego system ekonomiczny oparty był z jednej strony na faktycznym niewolnictwie, a z drugiej na centralnym planowaniu. W połączeniu z zaawansowaną technologią faszystowskie Niemcy stworzyły system ekonomiczny o niespotykanej dzisiaj ekonomicznej efektywności. Nikt jednak nie postuluje (przynajmniej jawnie), aby do tego faszystowskiego systemu powrócić. Niejawnie wiele bogatych osób, korporacji i ludzi władzy dąży do faszyzmu, kryjąc ten fakt pustymi słowami o wolnym rynku i demokracji.

Skoro system ekonomiczny decyduje praktycznie jedynie o tym jak rozdzielić wyprodukowane dobra na obecną lub przyszłą konsumpcję oraz o tym, która grupa w społeczeństwie powinna zyskać więcej, a która mniej, to jasnym sie staje, że może istnieć wiele takich sposobów podziału dóbr i każdy wybór może być wyborem optymalnym w zależności od zastosowanych kryteriów. W tym momencie ocknął się był Brunner i stwierdził, że takim kryterium powinno być przynależność do SS, na co zaprotestował Stirlitz twierdząc, że najwięcej należy się Bohaterom Związku Radzieckiego i pokazał wszystkim posiadane odznaczenie.

Optymalny wybór systemu ekonomicznego zależy wyłacznie od wybranego systemu systemu wartości. Dopiero na podstawie wybranego systemu wartości można określić kryteria optymalizacyjne, w tym określić cele optymalne, zbiór możliwych decyzji i ograniczenia wynikające z wybranego systemu wartości. W optymalnym systemie ekonomicznym mamy do czynienie z wielokryterialnym wyborem, stąd też rozwiązanie optymalne musi zawierać pewne relacje-kompromisy pomiędzy poszczególnymi kryteriami. Jeśli jedynym kryterium staje się zysk, to jakiekolwiek inne kryteria muszą zostać w analizie pominięte. W tym sensie działanie Madoffa okradającego ludzi z ich oszczędności, działanie banku Anglii drukującego pieniądze bez pokrycia i działanie banków naciagających swoich klientów na opcje jest optymalne, chociaż budzi ogromne wątpliwości moralne. Jeśli jednak zastosujemy wybór wielokryterialny, a jedynie taki występuje w realnym życiu, to musimy oprzeć się na wybranym systemie wartości i pewnych elementach moralnych. Wtedy okradanie obywateli poprzez mechanizm inflacji może okazać się niemożliwe. Kompromis musi być zgodny z przyjętym systemem wartości, inaczej nie prowadzi do optymalnych rozwiązań, a przecież optimum w sensie Pareto dla każdego, dowolnie wybranego, systemu wartości istnieje i można go wyznaczyć.

Zastanawiam się, czy w obecnym systemie podlega procedurze karnej kwintesencja kapitalizmu, czyli robienie kasy na naiwniakach. Silny zwycieża słaby ginie. Czy takie myślenie nie doprowadzi swiat do zagłady jeszcze szybciej niż FED i amerykańscy bankierzy. Bo skoro w gospodarce silniejszy może zniszczyć prawnie i ekonomicznie słabszego, to w życiu musi to skutkować tym, że silny i bogaty może praktycznie bezkarnie porwać Twoje dziecko, wyciąć mu serce i przeszczepić swojemu. Przecież Ty jesteś słabszy, a w razie, gdybyś zbyt głośno protestował, to możesz okazać się terrorystą tak, jak setki zabijanych Palestyńczyków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

free counters Silver charts on InfoMine.com Silver charts on InfoMine.com Ogólnopolska Akcja Bojkotu Mediów III RP