piątek, 18 czerwca 2021

W Polsce - niedopuszczalne działania wobec dzieci - list otarty

Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego

W Polsce mają miejsce niedopuszczalne działania wobec dzieci. Niezbadane jeszcze u dorosłych preparaty genetyczne stosowane jako szczepionki przeciw Covid-19 mają być podawane dzieciom kilkumiesięcznym. Pojawiły się lakoniczne informacje prasowe, że już w styczniu 2021 takie preparaty koncernu Pfizer zostały podane zdrowym dzieciom od 3 miesiąca życia w Rzeszowie włącznie z komunikatem, że te dane są utajnione (!).

Na przełomie kwietnia i maja 2021 rozpoczęło się w Polsce badanie kliniczne 1. fazy Pfizera na zdrowych dzieciach od 6. miesiąca życia do 11 roku. Zważywszy na to, iż pojawia się coraz więcej informacji z badań naukowych że samo białko kolca wirusa, do którego produkcji są zmuszone komórki naszego organizmu, jest toksyczne i wywołuje poważne powikłania ze zgonami włącznie, a jednocześnie dzieci na Covid-19 praktycznie nie chorują – budzi to ogromny sprzeciw moralny ponieważ zagraża to ich zdrowiu i życiu. Kto pozwolił firmie Pfizer na eksperymentowanie na naszych dzieciach?!

Żeby znaleźć przyczyny tych działań oraz skuteczną i bezpieczną alternatywę zwalczania epidemii Covid-19 w naszym kraju, trzeba to zobaczyć w szerszym kontekście.   

W Polsce trwa eksperyment medyczny w postaci masowych szczepień społeczeństwa przeciw Covid-19 preparatami genowymi, które są w trzeciej fazie badań klinicznych. Nie są to szczepionki w dotychczasowym sensie tego słowa (czyli wprowadzenie do mięśnia osłabionego patogenu żeby powstawały przeciwciała) tylko wprowadzenie kopii fragmentu materiału genetycznego wirusa SARS Cov-2 w postaci mRNA który wnika do rybosomów naszych komórek i zmusza je do produkcji białka „S”, czyli białka kolca wirusa (normalnie w naszych rybosomach wewnątrz komórek powstają białka na bazie naszego DNA).

Preparaty te zostały przez Europejską Agencję Leków (EMA) dopuszczone do obrotu na 24 miesiące w trybie warunkowym. Cytując za ekspertyzą Ordo Iuris Komisja Europejska nie wydała do tej pory względem którejkolwiek szczepionki przeciw Covid-19  „zwyczajnego” pozwolenia na dopuszczenie do obrotu a tylko „warunkowe”.

Badanie kliniczne (czyli na ludziach) nowego, niestosowanego dotąd preparatu z definicji jest eksperymentem medycznym. Warunkowe, czyli awaryjne dopuszczenie w praktyce oznacza że:

 1. wszelkie objawy uboczne i powikłania po zaszczepieniu powinny być na bieżąco skrupulatnie monitorowane i zgłaszane 
 2. nie ma dotąd skutecznych leków. 

Ad. 1) 

W Polsce tej należytej staranności w obserwowaniu bezpieczeństwa tych preparatów ze strony odpowiednich urzędów brakuje. Skrajnie przeciążeni lekarze często nie mają czasu na czasochłonną procedurę zgłaszania NOP-ów (zaakceptowaną przez ministerstwo zdrowia). To powoduje że oficjalne dane są wielokrotnie zaniżone i przez to nieprawdziwe. Przykładem może być niezgodna z prawdą informacja podana przez ministra zdrowia P. Adama Niedzielskiego z 15.03.2021 jakoby w Polsce nie było zgonów po przyjęciu preparatu Astra Zeneka. Tymczasem już na początku marca z lokalnych mediów można było się dowiedzieć o co najmniej 1 zgonie: 1.03 zmarła 36-letnia nauczycielka z woj. wielkopolskiego po kilku dniach od zaszczepienia a nauczycielka z Gdańska ledwo uniknęła śmierci.

https://leszno.naszemiasto.pl/leszno-nie-zyje-mloda-nauczycielka-ktora-kilka-dni/ar/c1-8165193

https://www.youtube.com/watch?v=eiwvxUFJXLg

19.03. br. zmarła kolejna 40-letnia nauczycielka z powodu poszczepiennej zakrzepicy z małopłytkowością. 

https://www.facebook.com/DejmianJ/videos/3998824320184927

Poszczególne szczepione osoby nie są pytane czy chcą być uczestnikami eksperymentu.

Nie są  informowane o znanych już powikłaniach poszczepiennych takich jak poszczepienna immunologiczna zakrzepica z małopłytkowością (VITT), która w blisko 50 % kończy się śmiercią albo niesie takie poważne następstwa jak: wylewy krwi do mózgu, zawały mózgu, zawały serca, zatory tętnicy płucnej, zatorowość płucna. Jej częstość wg badań z krajów Europy zachodniej to 1/10 000- 1/100 000 przypadków wg oficjalnie zgłoszonych NOP. Należy zaznaczyć że wg źródeł Zachodnich rzeczywista ilość NOP-ów u osób „zaszczepionych” jest dużo wyższa od danych oficjalnych. Jak wykazują badania amerykańskie w USA zgłaszanych jest ok. 1 % NOP-ów, w Polsce z pewnością mniej.

Szczepieni  nie są też informowani o ryzyku wystąpienia innych ciężkich powikłań, które pojawiają się w kilka dni lub tygodni po podaniu preparatów genowych jak:

 • zapalenie mózgu,
 • zapalenie poprzeczne rdzenia kręgowego (z porażeniami kończyn),
 • zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
 • napady padaczkowe,
 • utrata wzroku i wiele innych.

O dotychczasowych powikłaniach po preparatach genowych mówią amerykańscy lekarze – min. przed teksańską Komisją Senacką.

Alarmują naukowcy w badaniach niezależnych od koncernów produkujących szczepionki.

https://forumdlazycia.wordpress.com/2021/06/03/szczepionki-to-wielki-blad-bialko-kolczaste-jest-niebezpieczna-toksyna/amp/

https://pubmedinfo.org/2021/05/22/zakrzepy-po-szczepionkach-przeciw-covid-a-nauka-dr-mike-williams/

Szczepione osoby nie są też informowane o możliwości wystąpienia powikłań w ciągu tygodni, miesięcy i lat po „zaszczepieniu”. Producenci mają przedłożyć raporty z bezpieczeństwa i skuteczności w ciągu 2 lat np. firma Pfizer do grudnia 2023 r. 

Powyższe działania są niezgodne z polskim prawem.

Artykuł 39 Konstytucji RP mówi że: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

Regulują to również przepisy prawa międzynarodowego, min. Kodeks Norymberski oraz polskie regulacje ustawowe, min. Ustawa o zawodzie lekarza i Prawo farmaceutyczne.

Aby zgoda na udział w eksperymencie była ważna i skuteczna, musi być:

 • udzielona świadomie (przez osobę w należyty sposób poinformowaną o spodziewanych korzyściach i grożących jej ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie )
 • wyrażona w sposób dobrowolny, to znaczy nie może być wyrażona pod wpływem zależności np. od przełożonego, pracodawcy, lekarza, czy na skutek pozostawania pod jakąkolwiek presją
 • wyrażona uprzednio (tzn. zanim eksperyment się zaczął)
 • udzielona jednoznacznie i w formie przewidzianej przez prawo – w przypadku eksperymentów medycznych prawo przewiduje formę pisemną. 

https://ordomedicus.org/szczepienia-na-covid-19-sa-eksperymentami-medycznymi-ekspertyza-prawna/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch
https://www.facebook.com/PortalRebel24/videos/1918875838276934

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/52913/PDF/02_Agnieszka_Malicka.pdf

Eksperymentem niespotykanym dotąd w historii jest też sama masowość szczepień w skali globalnej. Światowej sławy naukowcy, w dziedzinie wirusologii jak laureat Nagrody Nobla Luc Montagnier, czy specjaliści od szczepionek jak Geert Vanden Bossche głośno apelują o zaprzestanie globalnych  szczepień przeciw Covid-19 z 2 powodów:

 • wirus coraz ostrzej walczy o przetrwanie w reakcji na masowe szczepienia co prowokuje powstawanie nowych, coraz groźniejszych mutacji SARS Cov-2, które będą się wymykać sztucznie wytworzonej odporności oraz
 • zjawiska tzw. „wzmocnienia zależnego od przeciwciał”.

To zjawisko uśmiercało zwierzęta laboratoryjne w badaniach technologii mRNA: z powodu przestymulowania układu immunologicznego – przeciwciała niszczyły komórki odpornościowe własnego organizmu w kontakcie z dzikim wirusem doprowadzając do śmiertelnej „burzy cytokinowej”. Z tego powodu istnieje uzasadnione podejrzenie że to osoby „zaszczepione” mogą być szczególnie narażone na nowe mutacje SARS Cov-2.

https://fpg24.pl/bardzo-wazny-glos-w-sprawie-masowych-szczepien-na-covid-19/

https://www.youtube.com/watch?v=STq5_Vm3LkA

https://www.pokoleniex.com/swiat/2021/04/02/wielkie-autorytety-zabieraja-glos-w-sprawie-masowych-szczepien/

https://twitter.com/zirudela/status/1396196829054881797

Ad. 2)

Jednocześnie coraz więcej jest badań naukowych i doniesień z Polski i ze świata o  skutecznych lekach które leczą chorych z ostrej postaci Covid -19 jak też zapobiegają powikłaniom pocowidowym zarówno wczesnym jak i późnym (obserwacje ok. rok po wyzdrowieniu). Należą do nich Amantadyna i Iwermektyna, leki  znane i stosowane w medycynie od kilkudziesięciu lat, o działaniu min. przeciwwirusowym, przeciwzapalnym i neuroprotekcyjnym (ochronnym na układ nerwowy). Ze „starych” leków są to też Hydroksychlorochina w zestawieniu z cynkiem, leki przeciwdepresyjne jak Fluwoksamina, Mirtazapina, witamina D3 w dużych dawkach (u ok. 80% hospitalizowanych z powodu  Covid-19 ma bardzo niski poziom wit. D we krwi). 

Ministerstwo zdrowia stosuje podwójne standardy. Lekkomyślnie dopuszcza zupełnie nowe, wytworzone w znacznie skróconym czasie (poniżej roku zamiast kilku lat) eksperymentalne genetyczne „szczepionki” z nieprawdziwą propagandą że są one „w pełni skuteczne i bezpieczne”. Tego nie wiadomo bo są właśnie badane na ludziach. Jednocześnie z niezrozumiałych przyczyn jest zwalczana Amantadyna. Doświadczeniem i wiedzą o skuteczności tego leku w leczeniu Covid-19, zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, dzieli się od początku pandemii dr Włodzimierz Bodnar, pediatra i specjalista chorób płuc z Przemyśla. Jednocześnie od wiosny 2020 o zaobserwowanym wyraźnym działaniu ochronnym Amantadyny w Covid -19  u pacjentów leczonych neurologicznie – informuje znany na świecie prof. Konrad Rejdak z Lublina. Doc. Cezary Pakulski, anestezjolog ze Szczecina opracował protokół leczenia Amantadyną dla pacjentów z Covid-19 do leczenia w oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Spotyka sie to z ignorancją ze strony ministerstwa zdrowia i doradców rządowych.

Badanie kliniczne Amantadyny dla pacjentów z Covid-19 zostało w Polsce wywalczone  przez lekarzy, dziennikarzy i opinię publiczną, ze wsparciem wiceministra sprawiedliwości P. Marcina Warchoła. Decyzja ze strony ministra zdrowia zapadła dopiero w grudniu 2020. Przez zawikłane procedury formalno-urzędnicze podawanie leku pacjentom dopiero się zaczęło od kwietnia 2021 r. i nadal są mnożone przeszkody proceduralne. Tymczasem samo badanie możnaby wykonać w 3-4 tygodnie bo Amantadyna jest lekiem stosowanym w medycynie od dawna. Dlaczego ministerstwo nie pomaga.

http://wpolsce.pl/magazyn/14199-czy-polacy-chetnie-biora-udzial-w-badaniu-amantadyny

Oficjalni rządowi doradcy medyczni – profesorowie chorób zakaźnych nie czekają na wyniki badania klinicznego co jest wyjątkowo nieprofesjonalne i nienaukowe. Od początku nie tylko lek bojkotują ale nadal go zwalczają, ferują wyroki że nie działa, że jest toksyczny. Jak ten lek może być toksyczny skoro u pacjentów neurologicznych i psychiatrycznych jest  stosowany miesiącami i latami a w Covid -19 stosuje się go od 7 do 14 dni! To powoduje że Polacy nie mają dostępu do skutecznego leczenia. Mimo, że naszych badaczy docenili min. Niemcy i Duńczycy, którzy po błyskawicznym badaniu i obiecujących wynikach laboratoryjnych Amantadyny wiosną 2021, robią teraz badania kliniczne u siebie i organizują  kliniczne badanie międzynarodowe Amantadyny, i nie wyobrażają go sobie bez Polaków.

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/550564-polskie-badania-amantadyny-w-miedzynarodowym-konsorcjum

http://wpolsce.pl/magazyn/14200-cala-europa-zbada-amantadyne

https://wpolityce.pl/polityka/550598-powstalo-swiatowe-konsorcjum-ktore-zbada-amantadyne

Wiele krajów, w tym nasi sąsiedzi – Czesi i Słowacy do oficjalnych schematów leczenia wprowadzili Iwermektynę uzyskując bardzo dużą redukcję zachorowań na Covid i zgonów. Amerykańscy lekarze z America’s Frontline Doctors po analizie dotychczasowych i wykonaniu własnych badań naukowych apelują o powszechne stosowanie tego leku.

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C869135%2Cnatychmiastowe-globalne-uzycie-iwermektyny-zakonczy-pandemie-covid-19

P. Prof. Andrzej Horban w przeszłości rekomendował Amantadynę w leczeniu ciężkich postaci grypy.

W świetle powyższych faktów grozą napawa wiadomość z przełomu kwietnia i maja 2021, że Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie zgodziła się na eksperymentalne testy genetycznej „szczepionki” koncernu Pfizer na zdrowych dzieciach od 6-tego miesiąca! do 11 roku życia.

I że w styczniu eksperymentowano u nas na dzieciach od 3. miesiąca życia! o czym pojawiła się skąpa i zawoalowana informacja a dane są utajnione! Tym samym sprowadza się nas do kraju „Trzeciego Świata” gdzie oczywiście też nie powinno tak się dziać.

https://naszapolska.pl/2021/04/30/pfizer-przeprowadzi-w-polsce-testy-szczepionki-na-dzieciach-od-6-miesiaca-zycia/

https://wiadomosci.wp.pl/szczepionka-na-covid-rowniez-dla-dzieci-w-rzeszowie-juz-trwaja-badania-kliniczne-6601735988079136a

Zasady dotyczące przeprowadzania eksperymentów medycznych, w tym eksperymentów medycznych z udziałem osób małoletnich określone zostały w polskim porządku prawnym, szczegółowo w trzech aktach prawnych, tj. w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich. 

Według polskiego prawa eksperymenty medyczne na dzieciach zdrowych są zabronione, tym bardziej, że taki eksperyment nie został zakończony na dorosłych. Dopuszczone są tylko eksperymenty lecznicze czyli badania kliniczne u dzieci chorych w celu ratowania ich zdrowia i życia.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/43846/PDF/020.pdf

Ryzyko eksperymentu medycznego, czyli także badania klinicznego powinno być minimalne, a uznać za takie nie sposób min.poważnych powikłań powodujących ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć uczestnika eksperymentu.

Osobną kwestią pozostaje pytanie skąd były (zwłaszcza w Rzeszowie) i są rekrutowane do eksperymentu dzieci.

Czy pochodzą z domów dziecka albo ubogich rodzin którym za to zapłacono?

Kto w Polsce wyraził zgodę na te eksperymenty? (szacunkowo zaplanowane na ponad 1000 dzieci).

Kto w imieniu każdego dziecka wyraził świadomą zgodę na ryzykowanie jego zdrowia i życia? (prawnie wymagana jest tu zgoda obojga rodziców albo opiekuna prawnego ale dopiero za zgodą sądu rodzinnego).

Dzieci podlegają szczególnej ochronie!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich. Na szczególną uwagę zasługuje §1 omawianego rozporządzenia, zgodnie z którym:

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu badań klinicznych z udziałem małoletnich należy przeprowadzić analizę konieczności przeprowadzania takich badań, w której bierze się pod uwagę w szczególności:

1)   częstość występowania choroby, w leczeniu której ma być stosowany produkt leczniczy;

2)   stopień nasilenia (ciężkości) leczonej choroby;

3)   dostępność i dogodność istniejących, alternatywnych sposobów leczenia, rozpatrzenie ich skuteczności, profilu działań niepożądanych, w tym specyficzne problemy bezpieczeństwa związane ze stosowaniem produktu leczniczego u małoletnich

Dzieci na Covid -19 prawie nie chorują, a wśród tych przypadków poważny przebieg choroby jest sporadyczny, statystyka zgonów jest bliska zeru – w przeciwieństwie do ilości w/w poważnych powikłań i zgonów po „szczepieniach” przeciw Covid u osób dorosłych. (piśmiennictwo jak niżej).

https://rzecznikrodzicow.pl/2021/06/1382/

Już na świecie odnotowuje się zgony osób małoletnich po „zaszczepieniu”

https://www.youtube.com/watch?v=NQoqFAPhyVs

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-reports-injuries-12-to-17-year-olds-more-than-triple/

Na koniec dodać należy że gigant farmaceutyczny Pfizer ma na sumieniu wiele przestępstw, procesów i wyroków sądowych min. uśmiercenie i okaleczenie dzieci w Nigerii. Wiele lat trwało zanim rodzice poszkodowanych wywalczyli w sądach odszkodowania.

Tyle że teraz to będzie niemożliwe bo w trybie dopuszczenia warunkowego obecnych preparatów genowych koncerny farmaceutyczne są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności, więc ani poszkodowani ani rodziny zmarłych, w przypadku dzieci –  ich rodzice, nie mogą zaskarżać koncernów farmaceutycznych o odszkodowania .

https://wiadomosci.wp.pl/producent-viagry-zaplaci-gigantyczne-odszkodowania-6082124001387649a

https://mojejaslo.pl/cala-prawda-o-koncernie-farmaceutycznym-pfizer-producencie-szczepionek-na-covid-19/

https://www.bitchute.com/video/FRWBJudrbgbv/

https://pl1.tv/title/kto-wydal-zgode-zeby-pfizer-robil-eksperymenty-na-naszych-dzieciach/

https://pl1.tv/title/doktor-katarzyna-ratkowska-o-amantadynie/

Reasumując:

„szczepienia” dzieci przeciw Covid-19 stwarza dla nich dużo większe zagrożenie niż sam Covid-19.

Jednocześnie szczepienia nie zapobiegają transmisji wirusa SARS Cov-2.

To nie dzieci powinny być tarczą ochronną dla dorosłych a dokładnie odwrotnie!

Należy natychmiast wycofać zgodę na te haniebne eksperymenty na Polskich Dzieciach.

Należy natychmiast przerwać „szczepienia” zdrowych dzieci i nastolatków przeciw Covid-19 bo są wysoce ryzykowne dla ich zdrowia a nawet życia, tym bardziej że mamy znane, skuteczne i bezpieczne leki o działaniu przeciwwirusowym, min. Amantadyna, które mogą być stosowane także u dzieci.

Należy wprowadzić Amantadynę do oficjalnych schematów leczenia w poradniach i szpitalach aby zapobiec 4. fali epidemii w Polsce. To nieprawda że „szczepionki” są jedynym rozwiązaniem. Głównym rozwiązaniem są leki i strategia żeby leczyć nimi już od pierwszych dni od wystapienia objawów. To sprawi że Pacjenci nie będą musieli trafiać do szpitali, nie będzie potrzeby kolejnego lockdownu, bo potencjalna następna fala zostanie zduszona w zarodku.

Należy w Polsce uruchomić produkcję Amantadyny (w polskich firmach), bo po zakończeniu w/w badania klinicznego zapotrzebowanie na ten lek w Europie znacznie się zwiększy. Koszt leczenia tym lekiem 1 pacjenta- ok. 10-20 zł (koszt leczenia Remdesivirem 1 pacjenta: 10 000 zł).

Jak się okazało w lekarskim doświadczeniu klinicznym Amantadyna jest skuteczna także w leczeniu wariantu delta czyli mutacji Indyjskiej. Zostały nią wyleczone polskie siostry Misjonarki Miłości które zaraziły się w Indiach oraz ich podopieczni.

https://przychodnia-przemysl.pl/amantadyna-na-indyjska-mutacje-wirusa-sars-cov-2/

Salus Aegroti suprema Lex. Primum non nocere.

Bóg, honor, Ojczyzna.

Katarzyna Ratkowska

lekarz medycyny, specjalista psychiatra 

w imieniu własnym oraz Lekarzy i wszystkich Ludzi Dobrej Woli którzy identyfikują się z przesłaniem tego listu.

 

czwartek, 10 czerwca 2021

Konferencja prasowa Niezależnych Lekarzy i Naukowców

 

 

sobota, 1 maja 2021

W sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2. List Otwarty lekarzy

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_--_trzy_pytania_naukowcow_i_lekarzy_do_ministra_zdrowia_w_sprawie_bezpieczestwa_i_skutecznoci_szczepie_na_sars-cov-2

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia    

Szanowny Panie Ministrze,   Przekazuje się obecnie miliony złotych na promocję szczepień na SARS-CoV-2. Olbrzymie kwoty na reklamę otrzymało min. Polskie Radio, Telewizja Polsat, Telewizja Polska i inne media. W tym wypadku zasadnym jest się zapytać, czy szczepienia są rzeczywiście skuteczne i bezpieczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż wprowadzone warunkowo eksperymentalne preparaty, nazywane „szczepionkami” są nadal w trakcie badań. Zwracamy się w tej sprawie z listem otwartym i zadajemy trzy pytania.  

1. Dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne?   

Dowody:

Artykuł 1: „Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera” opublikowany w Cell ( https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.037) w sposób jednoznaczny wskazuje na to, że w chwili obecnej oryginalny wirus z Wuhan, tzw. „early Wuhan”, na bazie którego powstały szczepionki na COVID-19 uległ mutacji. Mamy obecnie do czynienia z wirusami o tak silnych mutacjach, że szczepionki nie są skuteczne.    

Artykuł 2: “Impact of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike variant on neutralisation potency of sera from individuals vaccinated with Pfizer vaccine BNT162b2” opublikowany w Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03412-7) dowodzi, że szczepienia preparatem Pfizer nie chronią przed zakażeniem brytyjską wersją wirusa SARS-Cov2 B1.1.7., której występowanie w populacji polskiej wynosi obecnie 97%. W związku z tym, dokonuje się u nas masowych szczepień przeciwko wirusowi, który de facto już nie istnieje.  

Artykuł 3: „A two-dose regimen of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine did not show protection against mild-to-moderate Covid-19 due to the B.1.351 variant”, opublikowny w The New Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214) pokazuje na podstawie badań przeprowadzonych w RPA, że szczepionka AstraZeneca jest nieskuteczna w stosunku do wariantu południowoafrykańskiego koronawirusa.     

Artykuł 4: „Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals”, umieszczony jako preprint przez medRxiv (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1) udowadnia, że osoby zaszczepione preparatem firmy Pfizer mogą być 8-krotnie bardziej narażone na zakażenie mutacjami wirusa SARS-Cov2 B1.1.7. i B.1.351 niż osoby niezaszczepione. Należy dodać, że szczepionka Pfizera może wywoływać poważne działania uboczne, w tym zapalenie mięśnia sercowego. Jest to obecnie także przedmiotem badań w Izraelu.  

2. Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach prowadzi do znaczących zmian właściwości bariery krew-mózg?   

Dowód: Artykuł „The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier” w Neurobiology of Disease  (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X)    Nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Autorzy wskazują na to, że białko wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach zmienia funkcję bariery krew-mózg, co może prowadzić do jej wzmożonej przepuszczalności i penetracji. Przekroczenie bariery krew-mózg wywołuje objawy neurologiczne o różnym stopniu nasilenia, od łagodnych do ciężkich. Symptomy mogą wystąpić natychmiast albo ujawnić się z opóźnieniem, nawet po kilku latach.  

3. Dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom wiekowym ze względu na ryzyko poszczepiennej immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej (vaccine–induced immune thrombotic thrombocytopenia)?   Z uwagi na powikłania poszczepienne, niektóre kraje, np. Dania i Norwegia, nie stosują szczepionek AstraZeneca. Podobnie amerykańskie CDC bada powikłania zakrzepowe po innej szczepionce wektorowej, Johnson & Johnson. Korelacja zakrzepic ze szczepieniami została udowodniona naukowo.

Dowody:      Artykuł 1: „Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination”, https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2104840?articleTools=true   (SARS-CoV-2 poszczepienna immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa -- badania niemiecko-austriackie).    

Artykuł 2: Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination”, https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2104882?articleTools=true   (badania norweskie)    

Artykuł 3: „Towards Understanding ChAdOx1 nCov-19 Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT)  https://assets.researchsquare.com/files/rs-440461/v1/8eabf306-6fd4-4a89-a7a3-8f4d06c89a55.pdf (badania niemieckie).    

Artykuł 4 „Welcome to the Reuters.com BETA. Read our Editor's note on how we're helping professionals make smart decisions”. https://www.reuters.com/world/us/texas-woman-hospitalized-after-jj-shot-with-similar-symptoms-blood-clot-cases-2021-04-23 (badania amerykańskie CDC – amerykańskie CDC bada powikłania zakrzepowe po szczepionce Johnson & Johnson.)    Można by dodatkowo zapytać: Czy planuje się dalsze zakupy szczepionek przeciw nieistniejącej już wersji wirusa, co spowoduje niepotrzebne wydanie miliardów złotych z kieszeni podatnika?   

Jeżeli konkluzje wynikające z odpowiedzi na te pytania prowadzą do wniosku, że szczepienia są nieskuteczne wobec nowych mutacji, ponadto są niebezpieczne bowiem mogą prowadzić do penetracji bariery krew-mózg (Pfizer, Moderna) oraz do zakrzepów (AstraZeneca, Johnson&Johnson) i innych powikłań, a jedynie narażają nasz kraj na niepotrzebne koszty, wówczas żądamy natychmiastowego zatrzymania promocji masowych szczepień preparatami o charakterze eksperymentalnym oraz polecamy zastosowanie metod walki z COVID-19 jakie zostały zaproponowane w drugim i trzecim Apelu naukowców i lekarzy. Zdecydowanie sprzeciwiamy się planom szczepień ozdrowieńców, ludzi młodych i zdrowych oraz dzieci, gdyż w świetle powyżej zacytowanych badań, szczepienia tych osób nie mają uzasadnienia naukowego i mogą zaszkodzić ich zdrowiu.  

Podpisali:

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny i Podsekretarz Stanu w MZ

prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kupryjańczyk

prof. dr hab. n. farm. Maria Borawska

prof. dr hab. Artur Śliwiński, UW 

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr Mariusz Błochowiak, Poznań

dr n. med. Katarzyna Markiewicz, Warszawa

dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska, Łódź

dr n. med. Marcin Błażejak, Hamburg

dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków

dr n. med. Andrzej Żytkowski, Łódz

dr n. med. Jerzy Kąkol, Bydgoszcz

dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok 

lek. med. Krystyna Szumik-Taraszkiewicz

lek. med. Jeremi Gawinek, Herne

lek. med. Alicja Alda, Bergen

lek. dent. Anna Walacik, Lublin

lek. med. Agata Osiniak, Majdan Królewski

 lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice

lek. med. Dorota Staszewska, Warszawa

lek. med. Katarzyna Skubisz, Wieliczka

lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk

lek. med. Maciej Gajowski, Karpacz

lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn 

 

środa, 28 kwietnia 2021

18 powodów, dla których nie będę się się szczepił na COVID

 https://childrenshealthdefense.org/defender/reasons-not-getting-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=bb194bee-fdb8-46d7-bc43-43fdcd7b412a
Tłumaczenie fragmentów amerykańskiego artykułu:
18 powodów, dla których nie będę się się szczepił na COVID
[...]

1. Producenci szczepionek są zwolnieni z odpowiedzialności


Jedynym przemysłem na świecie, który nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub zgony wynikające z stosowania ich produktów, są producenci szczepionek.
[...]Jeśli firma nie chce stać za swoim produktem jako bezpiecznym, zwłaszcza gdy rzuci się go na rynek w trybie awaryjnym, to ja nie jestem skłonny zaryzykować przyjmując ten produkt. Brak odpowiedzialności. Brak zaufania. Oto dlaczego ...

2. Przestępcza przeszłość firm szczepionkowych

    Nigdy nie wprowadzali szczepionki na rynek przed COVID (Moderna i Johnson & Johnson).
    Są seryjnymi przestępcami (Pfizer i AstraZeneca).
    Oba przypadki na raz (Johnson & Johnson).

[...]W przeszłości wszyscy główni producenci szczepionek (z wyjątkiem Moderny) wypłacili dziesiątki miliardów dolarów odszkodowania za inne produkty, które wprowadzili na rynek, gdy już wiedzieli, że produkty te spowodują obrażenia i śmierć - zobacz Vioxx, Bextra, Celebrex, talidomid i opioidy jako kilka przykładów.

Jeśli firmy farmaceutyczne świadomie decydują się na wprowadzenie szkodliwych produktów na rynek - kiedy mogą być pozywane i płacić odszkodowania, to dlaczego mielibyśmy ufać każdemu ich produktowi, za który nie ponoszą odpowiedzialności?[...]

3. Historia prób tworzenia szczepionek koronawirusowych

W przeszłości podejmowano wiele prób produkcji szczepionek antywirusowych, które zakończyły się całkowitą porażką – dlatego w 2020 r. nie mieliśmy szczepionki koronawirusowej, a żadna wczesniejsza nie była udana.
[...]
    W 2004 r. próba szczepionki powodowała zapalenie wątroby u fretek.
    W 2005 r. myszy i fretki zachorowały i były bardziej podatne na koronawirusa po szczepieniu.
    W 2012 roku fretki zachorowały i zmarły. W tym badaniu myszy i fretki zachorowały na chorobę płuc.
    W 2016 r. szczepienie powodowało również choroby płuc u myszy.

[...]Problem pojawił się, gdy dzieci i zwierzęta były narażone na zmutowaną wersję wirusa.

Kiedy nastąpiło zakażenie zmutowaną wersja wirusa, niewyjaśnione zjawisko zwane wzmocnieniem zależnym od przeciwciał, znane również jako choroba wzmocniona szczepionką, wystąpiło i układ odpornościowy wytwarzał "burzę cytokin" (tj. w przeważającej mierze zaatakował swój własny organizm) i dzieci / zwierzęta zmarły.

Oto utrzymujący się problem: Producenci szczepionek nie mają danych sugerujących, że ich pośpiesznie tworzone szczepionki przezwyciężyły ten problem.[...]

4. "Luki w danych" przedłożone FDA przez producentów szczepionek

Kiedy producenci szczepionek przedstawił swoje dokumenty do US Food and Drug Administration (FDA) do czasowego awaryjnego zezwolenia na stosowanie ich preparatów, to przedstawione dane zawierały wiele "luk w danych", w tym producenci preparatów ogłosili, że nie mają nic w swoich badaniach co sugerowało by, że pokonali problem wzmocnionej odpowiedzi organizmu na zmutowaną wersję wirusa.[..]

Jeśli to nie jest wystarczająco niepokojące, oto inne luki w danych - innymi słowy, nie ma danych sugerujących bezpieczeństwo lub skuteczność w odniesieniu do:

    Osób poniżej 18 roku życia lub powyżej 55 roku życia.
    Matkek w ciąży lub karmiących piersią.
    Chorych autoimmunologiczne.
    Osobób z obniżoną odpornością.
    Brak danych dotyczących transmisji covid.
    Brak danych dotyczących zapobiegania śmiertelności z powodu covid.
    Brak danych dotyczących czasu trwania ochrony przed covid.[...]

5. Brak dostępu do surowych danych z wersji próbnych

Czy chcesz zobaczyć surowe dane, w tym o "90% i 95% skuteczności" reklamowanej w wiadomościach?
Ja też. Ale firmy nie pozwolą nam zobaczyć tych danych.[...]

6. Brak długoterminowych badań bezpieczeństwa

W produktach, które są dostępne na rynku zaledwie kilka miesięcy, nie mamy długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa.
Innymi słowy, nie mamy pojęcia, co ten produkt zrobi w organizmie w kilka miesięcy lub lat od podania go populacji.[...]

7. Brak świadomej zgody

Większość, którzy biorą szczepionkę nie wiedzą, że te produkty te są nadal w badaniach klinicznych, a każdy, kto się zaszczepił poddał się eksperymentowi medycznemu.[...]

8. Niedostateczne zgłaszanie działań niepożądanych i zgonów

Według badań Harvard (zlecone przez rząd USA), mniej niż 1% wszystkich działań niepożądanych szczepionek są rzeczywiście zgłaszane dla VAERS.
[...] Jeśli liczby te stanowią tylko 1% wszystkich działań niepożądanych, to proste przybliżenie każe w USA szacować  niezarejestrowanych  około 110.000 do 220.000 zgonów poszczepiennych do tej pory i niesamowicie wysoką liczbę działań niepożądanych.
Założę się, że nie widziałeś tego w wiadomościach.[...]

9. Szczepionki nie zatrzymują przenoszenia choroby ani nie chronią przed zakażeniem COVID

Czy te szczepionki nie mają być tym, na co czekaliśmy, aby "wrócić do normy"? Nie.[...]
Jeśli mi nie wierzysz, odsyłam cię ponownie do dokumentów przedłożonych do FDA, które pokazują, że na pierwszym miejscu jest obniżenie objawów zakażenia.[...]

    To nie może powstrzymać osoby zaszczepione od rozprzestrzeniania wirusa.
    To nie może powstrzymać wirusa do infekowania przez osoby zaszczepione innych osób.[...]
Jest jeszcze gorzej ...

10. Ludzie łapią COVID po pełnym zaszczepieniu

Szczepisz się i nadal łapiesz COVID.

    To się dzieje w stanie Waszyngton.
    To się dzieje w Nowym Jorku.
    To się dzieje w Michigan.
    To się dzieje na Hawajach.
    Dzieje się to również w kilku innych stanach.
    Stało się tak, że 80% z 35 zakonnic, które dostały szczepionkę w Kentucky zachorowało na COVID. Dwie z nich zmarło z tego powodu.

W rzeczywistości zjawisko wystepuje prawdopodobnie wszędzie, ale to właśnie tego nie usłyszysz w wiadomościach.[...]

11. Ogólna śmiertelność z powodu covid

Według danych WHO, osoby, które zachorowały na COVID mają 99.74% szans na przeżywalności.

Dlaczego miałbym podjąć ryzyko wstrzykując sobie produkt, który nie zatrzymuje zakażenia lub transmisji wirusa, aby pomóc mi przezwyciężyć przeziębienie, które ma 0,26% szans na zabicie mnie, a w rzeczywistości w moim przedziale wiekowym ma około 0,1% szans na zabicie mnie (i 0,01% szans na zabicie moich dzieci).[...]

12. Napompowana liczba zgonów na COVID

Coś pachnie naprawdę brzydko. Nigdy wcześniej w historii aktów zgonu nasz rząd nie zmienił sposobu zgłaszania zgonów.
Dlaczego teraz, każdy umiera z COVID gdy w jego organizmie wykryto COVID, a nie współistniejace, które rzeczywiście odebrały mu życie?[...]
[...]
W rzeczywistości, teraz, kiedy już miałem COVID, to istnieją dowody, że szczepionka przeciw COVID może być dla mnie bardziej niebezpieczna niż sama choroba.
To nie jest ryzyko, które jestem gotów podjąć.poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Jacques Attali, czyli perły przed wieprze, albo o spiskach, które kłują w oczy

Ku czemu zmierza świat? Co zadecyduje o jego kształcie? W jaki sposób można przewidzieć, co się wydarzy w ciągu najbliższych 50 lat? Oto pytania, na które próbuje odpowiedzieć w swojej frapującej, a zarazem bardzo klarownej książce Jacques Attali - Krótka historia przyszłości

W przyszłości będzie to kwestia znalezienia sposobu na zmniejszenie populacji. Zaczniemy od starca, bo kiedy ma ponad 60-65 lat, człowiek żyje dłużej niż produkuje, a to drogo kosztuje społeczeństwo. Potem słabi, a potem bezużyteczni, którzy nic nie wnoszą do społeczeństwa, bo będzie ich coraz więcej, a zwłaszcza w końcu głupich. Eutanazja skierowana do tych grup. We wszystkich przypadkach eutanazja musi być podstawowym narzędziem naszych przyszłych społeczeństw. Oczywiście nie będziemy mogli rozstrzelać ludzi ani zorganizować obozów. Pozbędziemy się ich, każąc im wierzyć, że to dla ich własnego dobra. Zbyt duża populacja, w większości niepotrzebna, jest ekonomicznie zbyt kosztowna. Ze społecznego punktu widzenia o wiele lepiej jest zatrzymać się nagle, niż stopniowo się pogarszać. Znajdziemy coś, co spowoduje to; pandemia, która wymierzona w niektórych ludzi, prawdziwy kryzys gospodarczy lub wirus, który dotknie starszych lub słabszych, to nie ma znaczenia, słabi i bojaźliwi ulegną. Głupi uwierzy w to i poprosi o leczenie. Zadbaliśmy o zaplanowanie zabiegu, który będzie rozwiązaniem. Selekcja idiotów będzie zatem dokonywała się sama: pójdą sami do rzeźni

Zapraszamy do szczepień. Wprawdzie można pożyć dłużej, ale przymusu nie ma.-)

 

free counters Silver charts on InfoMine.com Silver charts on InfoMine.com Ogólnopolska Akcja Bojkotu Mediów III RP