wtorek, 23 lutego 2016

69 rocznica likwidacji Prus

25 lutego 1947 nastąpiła ostateczna likwidacja Prus.  W myśl dekretu nr 46 podpisanego przez The Allied Control Counsil w osobach generałów Luciusa D. Claya, Sir Briana Robinsona, Josepha Pierre Koeniga oraz  marszałka  Wasilija Sokołowskiego 25 lutego 1947 r. w Berlinie w paragrafie I postanowiono, iż Państwo Pruskie podobnie jak jego rząd centralny oraz wszystkie instytucje zostają  zlikwidowane. W paragrafie II stwierdza się, iż terytoria, które były częścią Państwa Pruskiego otrzymują status krajów lub zostaną włączone do krajów.  Prusy które uchodziły, według słów Winstona Churchilla, za korzeń wszelkiego zła musiały zniknąć.  W preambule zaznaczono, iż powodem decyzji o likwidacji  jest fakt, iż Prusy od samego początku swego istnienia były siedliskiem militaryzmu. Z przeklętego przez Boga i ludzi państwa Prusaków dzisiaj już nic nie pozostało. Miasto koronacyjne Kaliningrad (Królewiec) należy do Rosji, zaś południowo-wschodnia i zachodnia część Prus prawie w całości przynależy Polsce. Ostatni król pruski z rodu Hohenzollernów, Wilhelm II musiał abdykować pod koniec I wojny światowej i zmarł na wygnaniu w Holandii. Prusy, uosobienie militaryzmu i zaślepienia, które poprowadziły Niemcy do I i II wojny światowej zniknęły z mapy świata co przypieczętowano oficjalnym aktem w 1947 roku. Od tej pory, pomimo płaczu potomków Prusaków, nikt w Niemczech nie może zgłaszać pretensji do byłych ziem pruskich.

Może nadeszła pora aby w 70 rocznice likwidacji Prus zlikwidować i zjednoczone Niemcy, owego pruskiego bękarta i powrócić do niepodległości niemieckich krajów związkowych. Mówię to wam ja, Hans Klos, germanofil.-)


wtorek, 9 lutego 2016

Prawo do broni


Prośba o poparcie projektu nowej ustawy o broni i amunicji, autorstwa FRSwP i ROMB
 
http://prawodobroni.org/

Prawdziwie Polski będzie ten Sejm, który nam prawo do broni przywróci.

Człowiek wolny to taki, który ma broń.

  W. Suworow  Wprawdzie Pan Bóg stworzył ludzi wolnymi, ale dopiero pułkownik Colt uczynił ich równymi


  powiedzienie amerykańskie
Byłem tam, doświadczyłem tego. Wy nie wiecie, czym jest wolność, bo tak naprawdę nigdy jej nie utraciliście. Nie byliście torturowani. Nie podpisano na was wyroku śmierci. Nie widzieliście matek błagających o życie swoich synów tylko dlatego, że chcieli być wolni. A oni i tak potem zabili te matki i zabili ich synów. Kontrola broni nie chroni nikogo, nie chroni obywateli. Jedynym powodem, dla którego zaostrza się przepisy, jest ochrona rządu przed ludźmi.

  Manuel Martinez

Z pew­nością le­piej jest ne­goc­jo­wać niż strze­lać, ale często ty­ranie nie dają się do ne­goc­jacji zmu­sić, trze­ba więc chwy­tać za broń. 

 L. Kołakowski

Kiedy obywatele boją się państwa, mamy tyranię; gdy państwo boi się obywateli, mamy wolność.

  Jefferson

Jeśli broń zabija, to długopisy robią błędy ortograficzne.

  Julius

PS.

Statystyka ilości posiadanej broni i zabójstw dokonywanych z uzyciem broni palnej

czwartek, 4 lutego 2016

Nieco o historii, konferencja w Jałcie

Od 4 do 11 lutego 1945 w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie trwała Konferencja Jałtańska. Churchill i Roosevelt uznali działania NKWD za zgodne z konwencją dotyczącą prowadzenia wojny na lądzie, a tym samym zezwolili na mordy dokonywane przez NKWD na terenach polskich na "żołnierzach wyklętych". 

W takcie konferencji podjęto decyzje o wysiedleniu Niemców z terenów Polski, Węgier, Czechosłowacji oraz z obszaru Prus. Ustalono, że Polska granica wschodnia przebiegać będzie na linii Curzona. 

Churchill i Roosevelt, w przeciwieństwie do Stalina nie byli zwolennikami przesuwania granicy Polski zbyt daleko na zachód. Churchill we wspomnieniach „Druga Wojna Światowa” napisał był "Byłoby nieszczęściem tak przekarmić polską gęś niemieckim jadłem, żeby zdechła z niestrawności

Jedynym działaniem "pro polskim" Churchilla i Roosevelta była propozycja pozostawienia Lwowa w granicach Polski, na co nie wyraził zgody Stalin.

Obecnie tereny dawnej I Rzeczypospolitej i jej lenna (Prus, Kurlandy) zajmują państwa Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś i Ukraina.

free counters Silver charts on InfoMine.com Silver charts on InfoMine.com Ogólnopolska Akcja Bojkotu Mediów III RP