poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Maseczki w kropeczki

Minister (od odbierania) zdrowia zarządził obowiązkowe noszenie maseczek.
Dla przypomnienia, zakrywać nosa i ust oraz noszenia maseczek nie muszą:
-dzieci do 4 lat,
-osoby, które mają problemy z oddychaniem a okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane

W Polsce szacunkowo, ok 60% ludzi ma zaburzenia zdrowia, które powodują, że nie powinni oni nosić maseczek. To są alergicy, osoby z nadciśnieniem i chorobami serca, osoby z chorobami związanymi z oddychaniem.

Istnieje generalna zasada, że maseczka nie powinna być noszona dłużej niż 15-30 minut, ponieważ noszenie maseczki sprzyjają zakażeniu wtórnemu przez noszącego, mieszanina wydychanych szczątków białek z osiadającymi wirusami, bakteriami, grzybami. Każdy dorosły organizm ludzki zawiera ok 1.5-2 kg bakterii, grzybów i wirusów, np w gardle praktycznie każdej osoby występuje bardzo niebezpieczny gronkowiec złocisty. Organizm je wydala, nie po to, aby osiadały one na maseczce i tam się namnażały.

Maseczki zaburzają rytm oddechu poprzez nienaturalną różnicę ciśnień powietrza co prowadzi to do niedotlenienia mózgu spadku sprawności intelektualnej i fizycznej a także zaburzeń pamięci. Aby nie powstały nawykowe uszkodzenia płuc, np. rozedma, należy jak najkrócej nosić maseczkę (15-30 minut). Długotrwałe noszenie maseczek powoduje wtórne zakażenia płuc osadami biologicznymi. Mechanizm działania jest dokładnie taki sam, jak w autach, w których działa klimatyzacja i nie jest ona co roku odkażana i nie wymieniane są filtry w klimatyzacji.

Aby nie mieć zaburzeń świadomości z powodu niedotlenienia mózgu nie należy biegać w maseczce ani wykonywać większego wysiłku, np. dźwigania toreb z zakupami. Również, ze względu na zaburzenia świadomości z powodu niedotlenienia, nie wolno w maseczkach kierować pojazdami mechanicznymi, nie wolno pracować przy maszynach lub w warunkach niebezpiecznych, np. na wysokości, przy dużym ruchu ulicznym, itp.

Dwanaście lat temu, po poprzedniej akcji noszenia maseczek z powodu SARS-1, bardzo wiele osób korzystających z maseczek, przez kilka lat leczyły grzybicę oskrzeli i nawracające zapalenia płuc.

Minister (od odbierania) zdrowia nakazując noszenie maseczek dla milionów osób chce mieć pewność zwiększonej zachorowalności na choroby układu oddechowego jesienią, które już będzie można zarejestrować jako Covid-19.

Emeryci i renciści - wspierajcie partię czynem, umierajcie przed terminem i najlepiej w samotności.

Każdy socjalizm musi mordować na miarę swoich możliwości. 


-------------------------------------------------------------------------------

https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczki-nie-pomoga-rozmowa/ar/c1-14919962? 

[...]
Czyli kij ma dwa końce. Niedawno w naszej gazecie mieliśmy wywiad z ratownikiem medycznym, który się skarżył na to, że przyjeżdża pomóc, a na dzień dobry słyszy pytanie: „A pan mnie czymś nie zarazi”?
No i to jest ta panika. Natomiast myślę, że skoro ludzie nie wychodzą na dwór…
Panie doktorze, błagam, u nas wychodzi się na pole
Ja jestem nauczony mówić na dwór (śmiech). W Małopolsce i na Podkarpaciu nie wolno wychodzić na dwór, ale wolno na pole. Ale na poważnie. Jest okres wiosenny. Ludzie powinni zażywać ruchu, a jesteśmy tego pozbawieni. Nauczyli się ostrożności. Nawet taka prosta rzecz, ludzie w sklepie sami dbają o to, żeby blisko siebie nie stać. Nikt ich do tego nie zmusza. Jeśli widzą celowość jakiegoś działania, sami się temu podporządkują. Natomiast jeśli widzą bezsens, to się buntują, bo mają świadomość, że ktoś chce im utrudnić czy ograniczyć życie i wolność w sposób kompletnie bezsensowny. Gdzie jest logika, gdy ludzie mają w hipermarkecie stać dwa metry od siebie, a w kościele już nie? Logicznym byłoby tak, gdybyśmy powiedzieli: „Zachowujemy odległość. W co drugiej ławce siada człowiek”. Gdyby były logiczne i rozsądne uzasadnienia, świadomość ludzi byłaby większa. 
Ale wiemy bardzo dobrze, że „Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania”. Może więc lepiej wziąć to na pewien reżim?To niech mi pan uzasadni, że małżonkowie, którzy są ze sobą na co dzień, na dworze mają być dwa metry od siebie.
Trudne.
Właśnie, a nawet śpią w jednym łóżku. I jeszcze za spacer zostaną ukarani mandatem… O to pytają mnie pacjenci, a ja nie potrafię im odpowiedzieć

[...]
Jakie są jeszcze bezsensy tych wszystkich ograniczeń?
Na przykład w zakładach pracy nakazuje się chodzić cały czas w rękawiczkach. To niczemu nie służy, bo rękawiczki nie chronią przed wnikaniem wirusa. Prosta rzecz, oddychanie skóry, które naturalnie zwalcza wirusy. Nie ma pan tego czynnika. I jeszcze jedno - nie ma pan tych rękawiczek, dotyka różnych rzeczy, ale pamięta, że ręce trzeba często myć, nie dotykać nosa i ust. A jak pan założy te rękawiczki, to w podświadomości zostaje komunikat: „Jestem zabezpieczony”. A potem w rękawiczkach wykonujemy odruchy bezwarunkowe: drapanie oczu, tarcie nosa… Zapewniam, że nie zrobiłby pan tego, nie mając rękawiczek. Bo byłaby większa ostrożność.
Maseczki?
One nie chronią przed niczym. Od wczoraj musimy je nosić i będzie to „sztuka dla sztuki”. Ta maseczka nie będzie broniła przed wnikaniem wirusa. Absolutnie. Ktoś ponosi tę maseczkę kilka godzin, na jej powierzchni zbiera się wilgoć, namnażają się bakterie. Taką maseczkę po kwadransie powinno się zmienić.

 

Obłęd ministra (od odbierania) zdrowia narasta


Rząd walczy z problemami, które sam tworzy.


niedziela, 19 kwietnia 2020

Minister (od odbierania) zdrowia

Objawy choroby spowodowanej emisją elektromagnetyczną(EMS) są b.podobne do objawów grypy i covid-19. Teoria niespiskowa mówi, że minister (od odbierania) zdrowia, bez konsultacji społecznych (np. "ekspertem" ministra była pielęgniarka) podniósł normy emisji 100x. Dodatkowo, kolejna teoria niespiskowa mówi o tym, że co najmniej kilkaset masztów z antenami 3,4 i 5G jest postawionych i eksploatowanych z rażącym naruszeniem prawa. No ale tutaj ochrona zdrowia przez ministra polegała na zwiększeniu 100x dopuszczalnych norm, które i tak bywają jeszcze 10x przekroczone.
Oczywiście kolejna niespiskowa teoria i praktyka głosi, że bakterie i wirusy mutują szybciej w obszarach podwyższonej emisji elektromagnetycznej.

Ministerstwo (od odbierania) zdrowia potwierdza, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefon z glejakiem.
https://prawodozycia.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ministerstwo-Zdrowia-glejak-IV-2019.pdf 

Co robi minister i jak chroni zdrowie Polaków? Podwyższa 100x normę na emisję elektromagnetyczną anten telefonii komórkowej i sieci 3,4,5 G, bo zdaniem ministra zbyt mało ona szkodzi zdrowiu. No wprost genialne!

Tak samo o maseczkach - do 14 kwietnia minister (od odbierania) zdrowia twierdził autorytatywnie, że maseczki nie chronią, a wręcz szkodzą, a od 14 kwietnia pomagają, tak mocno, że aż od 16 kwietnia stają się obowiązkowe.

sobota, 18 kwietnia 2020

Kłamczuszek

Kupił z kumplami maseczki w Chinach, a teraz nakazał je nosić. Przez miesiąc polskie firmy mogły uszyć więcej, ale nie byłoby lądowania Antonova, ani nie zarobiłby kto trzeba na maseczkach.


środa, 15 kwietnia 2020

Nowe

Prawidłowo zasłonięte usta.


wtorek, 14 kwietnia 2020

RPO, czyli lany poniedziałek

Ustawowa podstawa ograniczeń praw i wolności

Adam Bodnar ponownie zwraca uwagę, że nawet w stanach nadzwyczajnych, o których mowa w Konstytucji, zakres ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw musi wynikać z ustawy. Mimo  przesłanek, o których mowa w art. 230 Konstytucji, w  zakresie zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - a więc szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - nie zdecydowano się dotychczas  na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Uchwalono zaś ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  Na jej podstawie – w przypadku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego  - Rada Ministrów może określić rozporządzeniem:
  • zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
  • rodzaj stosowanych rozwiązań.,

Zakaz przemieszczania się

Rada Ministrów nie ma uprawnienia do wprowadzenia generalnego zakazu przemieszczania się.  Mimo to, działając poza granicami  upoważnienia ustawowego, w § 5 rozporządzenia wskazała, że poza wyjątkami,  od 1 kwietnia 2020 r. do  11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP  przemieszczania się osób. Narusza to m.in. art. 92 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Stanowi to jednocześnie o naruszeniu art. 31 ust. 3 Konstytucji, wskazującym warunki ograniczenia w zakresie korzystania z praw i wolności, do których nieodzownie należy ustanowienie ograniczeń w drodze regulacji ustawowej.
§ 5 rozporządzenia nie został zatem wydany w celu wykonania ustawy, ta bowiem uprawnia Radę Ministrów wyłącznie do wprowadzenia ograniczeń określonego sposobu przemieszczania się. W ramach  tego upoważnienia można było wskazać jedynie sposób przemieszczania się oraz zakres jego ograniczenia. Niedopuszczalne było natomiast wprowadzenie generalnego zakazu przemieszczania się.
Oznacza to, że § 5 rozporządzenia jest także niezgodny z art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji przez to, że wyłącza wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie na podstawie ustawy, lecz na podstawie rozporządzenia nie mającego w tym zakresie żadnego umocowania w ustawie.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ustawowe ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Czasowe zawieszenie możliwości korzystania z określonych konstytucyjnych praw jest więc możliwe jedynie po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Z uwagi na fakt, że go nie wprowadzono, dla oceny konstytucyjności wprowadzanych ograniczeń aktualne pozostają więc standardy wynikające z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Ograniczenia uprawiania kultu religijnego

Rozporządzenie wprowadza czasowe ograniczenia w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie nie więcej niż:
  • 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy przypadku pogrzebu – w okresie od 20 marca do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia do odwołania;
  • 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.
Przepisy te wkraczają w konstytucyjną sferę wolności religii (art. 53 ust. 1 Konstytucji). A wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Wolność religii została wymieniona w art. 233 Konstytucji jako jedna z wolności, które nie mogą podlegać ograniczeniom w stanach nadzwyczajnych.
A uczestniczenie w obrzędach religijnych może zostać ograniczone jedynie w ustawie. W konsekwencji żaden organ władzy wykonawczej, w tym Rada Ministrów, nie może  określać granic wolności uzewnętrzniania religii.
Poza tym wszelkie ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii nie mogą mieć formy zakazu. Stanowi to bowiem ograniczenie istoty wolności z art. 53 Konstytucji.

niedziela, 12 kwietnia 2020

Słowo na niedzielę

Niedawno zakończony XX wiek charakteryzował się poziomem łamania praw człowieka nieporównywalnym w ludzkiej historii. W swojej książce "Śmierć przez Rząd", Rudolph Rummel szacuje około 170 milionów zgonów spowodowanych przez rządy w XX wieku. Historyczne dowody wydają się wskazywać, że zamiast ochrony życia, wolności i dążenia do szczęścia swoich obywateli, rządy muszą być uznane za największe zagrożenie dla ludzkiego bezpieczeństwa.

Hans-Herman Hoppe

wtorek, 7 kwietnia 2020

free counters Silver charts on InfoMine.com Silver charts on InfoMine.com Ogólnopolska Akcja Bojkotu Mediów III RP