wtorek, 24 sierpnia 2021

Me(r)dia pełne fake newsów

FDA nie autoryzowało szczepionek przeciw COVID-19. To fake news. Przedłużono ich warunkowe dopuszczenie:
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/the-fake-news-that-fda-approved-the-vaccines-is-made-clear-in-the-letter/

The FDA did not approve the vaccines but extended the Emergency Use of the vaccines. They are also trying very hard to have agencies force employers to compel everyone to vaccinate but at the same time leaving themselves as an escape clause who they can return to claiming they never approved the vaccines beyond emergency use.

wtorek, 17 sierpnia 2021

Eksperymenty medyczne na dzieciach w Polsce, czyli dr Mengele w akcji

 W Polsce w ośrodkach podanych poniżej, prowadzone są eksperymenty medyczne na dzieciach z zastosowaniem preparatów genetycznych. W kraju doświadczonym oświęcimskimi eksperymentami na dzieciach przez Josefa Mengele, pod naciskiem korporacji farmaceutycznych, w tym firmy Pfazer wraca stare i znów prowadzone są na dzieciach niedozwolone w polskim prawie naukowe eksperymenty na dzieciach zdrowych. Bez zgody Komisji Bioetycznej, z naruszeniem procedur pojawiają się wydane przez urzędników Ministerstwa (od odbierania) Zdrowia pisma, które zezwalają na eksperymenty medyczne na zdrowych polskich dzieciach od 6 miesiąca życia.

- Povita Poliklinika ul. Baboszewska 1 lok. 2U4 - Warszawa

- Gravita Klinika Leczenia Bezpłodności ul. Kniaziewicza 20 a - Łódź

- Apple Tree Clinics Network Sp z.o.o. ul. Skrzydlata 49 - Łódź 

- Tracy Eye Centrum Badań Klinicznych ul. Michała Bobrzyńskiego 14 - Kraków

- In vivo Sp z.o.o. ul. Kaszubska 17H - Bydgoszcz 

-  Rodzinne Centrum Medyczne "LubMed" ul. Jana III Sobieskiego 50  w Luboniu 

- Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Michałkowice ul.
Kościelna 32 w Siemianowicach Śląskich 

- Nasz Lekarz - Ośrodek Badań Klinicznych ul. Batorego 18-22 - Toruń

Każdy, kto pracuje w tych ośrodkach, kto jest ich właścicielem, kto dostarcza im medykamenty, żywność, a nawet papier toaletowy przykłada staje się do niegodziwego działania i staje się współodpowiedzialnym i wspólnikiem tej zbrodni przeciw narodowi polskiemu i przeciw ludzkości.

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

[...] Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

 


piątek, 13 sierpnia 2021

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego

 Warszawa, 11 sierpnia 2021  

Ks. Abp. Stanisław Gądecki  Arcybiskup Metropolita Poznański  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)   

Ks. Abp. Marek Jędraszewski  Arcybiskup Metropolita Krakowski  Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski   

Ks. Bp. Artur G. Miziński  Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski   

Ks. Bp. Józef Wróbel, SCJ Przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.  

Do wiadomości: Biskupi, Proboszczowie, Księża Kościoła Rzymskokatolickiego     

Wielebni Kapłani,   

Zwracamy się do Was, Wielebni Kapłani w sprawie wykorzystywania kościołów i parafii do tworzenia punktów szczepień przeciwko Covid-19. Chcemy poinformować o etycznych konsekwencjach takich decyzji, a także konsekwencjach natury teologicznej i społecznej.     

Od ponad roku mamy do czynienia w Polsce i innych krajach z propagandą zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Statystyki tej choroby i związane z nią zagrożenie są znacznie zawyżane. Pomimo podpisanej przez Polskę Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, która zakłada konieczność otwartej debaty na tematy medyczne, ucisza się głosy niezależnych naukowców i lekarzy, którzy wskazują na fałszerstwa związane z pandemią oraz niebezpieczeństwa związane z eksperymentalnymi preparatami zwanymi „szczepionkami” opartymi na technologiach zmodyfikowanych mRNA i DNA (patrz Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień i kolejne apele). Z tych powodów kapłani Kościoła rzymskokatolickiego nie powinni w żaden sposób się godzić zarówno na kolejne obostrzenia, prowadzące do ograniczeń w posługach religijnych, jak i na promowanie eksperymentalnych szczepień.    

Po pierwsze, czy Księża zdają sobie sprawę, czym są tzw. komórki macierzyste i sposób ich pozyskiwania dla tzw. „szczepionek”?  Pani Karolina Nowaczyk-Tomasik, reprezentująca firmę Pfizer, zapytana przez Radio Maryja o komórki macierzyste odpowiedziała: „W niektórych (ale nie we wszystkich) testach laboratoryjnych w ramach programu szczepionki wykorzystano komórki HEK293. Czym są zatem komórki HEK293? HEK293 to ludzkie embrionalne komórki nerki. „HEK” to skrót od Human Embryonic Kidney, a „293” określa liczbę eksperymentów, które badacz przeprowadził, aby opracować tę linię komórkową. Komórki HEK293 pochodzą z aborcji. Linię komórkową HEK-293 wykorzystuje się do produkcji dwóch rodzajów eksperymentalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Czy to nie powinno dać powodu do głębszego zastanowienia się z jakim produktem mamy do czynienia, kiedy namawia się nas tak nachalnie do przyjęcia szczepionki, kiedy obiecuje się nagrody za szczepienia, a niejednokrotnie do nich przymusza? Dlaczego nie ma rzetelnej debaty naukowej na ten temat? Mamy moralne prawo do zadawania pytań o godziwość procesu produkcji preparatów mRNA i DNA zwanych „szczepionkami”, a także o godziwość ich podawania, w szczególności w naszych parafiach i za aprobatą naszych duszpasterzy.   

Po drugie, czy Księża znają postanowienia Kodeksu Norymberskiego sformułowanego w 1947 roku? Jest to dokument międzynarodowy, powstały na bazie okrutnych eksperymentów dokonywanych na ludziach w czasie II wojnie światowej, który reguluje zasady przeprowadzania procedur i eksperymentów medycznych. Wynika z niego jasno, że „dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna” i że „eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków”. Tymczasem, zamiast zastosować alternatywne metody leczenia COVID-19, np. za pomocą amantadyny, o czym wielokrotnie pisał dr Włodzimierz Bodnar, promuje się u nas szczepienia eksperymentalnymi preparatami zwanymi „szczepionkami” i niejednokrotnie do nich zmusza (wiele przypadków przymuszania ma m.in. miejsce w wojsku i w placówkach zdrowia). W Strategii UE dotyczącej szczepionek przeciw COVID-19 Komisja Europejska wskazała, że: „Opracowanie szczepionki trwa zwykle ponad 10 lat. Stworzenie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to bardzo złożony proces. W związku z tym zaznaczono, że Komisja Europejska korzystać będzie ze specjalnej, przyspieszonej procedury warunkowego dopuszczania szczepionek do obrotu”. O eksperymentalnym charakterze szczepionek mówią też liczne publikacje fachowe. Dlatego uczestnictwo każdej osoby biorącej udział w szczepieniach należy uznać jako udział w eksperymencie medycznym i może być jedynie dobrowolne. Podkreśliła to wyraźnie Rada Europy w swojej rezolucji z dnia 27.01.2021 stwierdzając, że należy dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będzie się wywierać presji społecznej.  

Kolejną sprawą jest skuteczność tych eksperymentalnych „szczepionek”. Ponieważ jest to eksperyment, medyczny, ich faktyczna skuteczność, którą w materiałach reklamowych producentów określano jako 90%, jest pod znakiem zapytania. Jednym z państw, w których dokonano najwięcej szczepień jest Izrael. Izraelski lekarz dr Kobi Haviv, dyrektor szpitala Herzoga w Jerozolimie, pisze: „85-90% obecnych hospitalizacji dotyczy osób w pełni zaszczepionych i dotyczy to 95% pacjentów w stanie ciężkim. Skuteczność szczepionki słabnie”. Pojawiają się badania naukowe, które mówią, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na nowe warianty koronawirusa niż niezaszczepione. Każdy wirus respiratoryjny mutuje i dlatego nigdy nie wynaleziono skutecznej szczepionki na grypę. Nawet autorytety lekarskie, które popierają obecną politykę rządową, stwierdzają, że „osoby mające za sobą pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 również mogą zarazić się koronawirusem”, a szczególnie nowym wariantem Delta.  

Pomimo tak dużej liczby niewiadomych, szczepienia o charakterze eksperymentalnym są promowane przez nasz rząd w szeroko zakrojonym Narodowym Programie Szczepień. Jesteśmy poddawani nieustannej presji, a czasem wręcz zmuszani i szantażowani w miejscach pracy i szkołach, aby poddać się temu eksperymentowi medycznemu o nieznanej skuteczności i nieznanych do końca konsekwencjach, za to o coraz bardziej widocznych negatywnych skutkach ubocznych. Przybywa nam ciągle relacji o przypadkach nagłych zachorowań, a nawet zgonach osób, w krótkim czasie po szczepieniach. Prof. Peter Schirmacher, Dyrektor Instytutu Patologii na Uniwersytecie w Heidelbergu stwierdza: „Liczba śmiertelnych następstw szczepień jest niedoszacowana”. Ocenia, że 30-40% osób zmarłych w okresie dwóch tygodni po szczepieniu zmarło na skutek szczepień. Mimo że władze robią wszystko, aby przemilczeć napływające do nas zatrważające informacje, coraz więcej takich relacji przedostaje się już nawet do mediów głównego nurtu. Wielebni Kapłani, czyżby ta wiedza do Was nie dotarła? Jak mamy intepretować Waszą zgodę na organizowanie punktów szczepień przy kościołach i w naszych parafiach?   

U podstaw obecnej polityki koronawirusa tkwią trzy fundamentalne błędy, a raczej trzy przekłamania wprowadzające w błąd opinię publiczną.  

1. Jedynym sposobem na zakończenie pandemii są szczepionki przeciw COVID-19 — to nieprawda, ponieważ możliwe jest leczenie choroby i zmniejszenie liczby zgonów za pomocą takich leków jak amantadyna, iwermektyna i wielu innych, czy poprzez świadome wzmacnianie układu odpornościowego.  

2. Jedynym sposobem na uzyskanie odporności zbiorowej są powszechne szczepienia — to kłamstwo, gdyż odporność zbiorowa jest osiągana też poprzez naturalną infekcję. W publikacji „Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA” międzynarodowy zespół złożony z dziewiętnastu naukowców dowodzi, że naturalne przejście COVID-19 jest znacznie bardziej korzystne aniżeli szczepienie, gdyż komórki pamięci wyselekcjonowane w czasie naturalnej infekcji mają większą siłę i zasięg niż komórki pamięci powstałe wskutek szczepienia.  

3. Szczepionki są całkowicie bezpieczne — to kolejne kłamstwo, ponieważ fakty mówią, że z szczepieniami przeciwko COVID-19 wiążą się liczne powikłania (kardiotoksyczność, problemy ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet, zaburzenia układu nerwowego, zakrzepy krwi), a według informacji Ministerstwa Zdrowia w okresie od początku Narodowego Programu Szczepień, tj. od 27 grudnia 2020 do dnia 5 czerwca 2021 zmarło 730 osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki oraz 3170 osób zaszczepionych jedną dawką.   To konkretny przykład podany przez jednego z naszych sygnatariuszy: Podczas ostatniego dyżuru, do naszego szpitala został przywieziony pensjonariusz Domu Opieki z zaburzeniami psychicznymi. Spytałam opiekuna tego pacjenta, jak długo obecnie oczekuje się na miejsce w Domu Opieki, ponieważ jeszcze 2 lata temu ten okres wynosił około 2,5 roku. Odpowiedział, że obecnie w ogóle się nie czeka i mają deficyt wielu miejsc, ponieważ podawane są iniekcje preparatów mRNA, po których pensjonariusze nie budzą się – umierają zazwyczaj w nocy. Nikt nie zgłasza NOP-ów, czy śmierci po tych preparatach. Te zgony przypisuje się starości.  

Czy do Księży nie docierają tego rodzaju informacje ani głosy naszych kolejnych apeli? Wzywaliśmy w nich władze RP, aby odstąpić od masowych szczepień; zaprzestać stosowania testów PCR, które są niewiarygodne oraz nie wprowadzać kolejnych rygorów sanitarnych, niszczących naszą edukację, kulturę, życie religijne i gospodarkę, natomiast w sposób kontrolowany spowodować w społeczeństwie wytworzenie się naturalnej odporności zbiorowej za pośrednictwem populacji obarczonej niskim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby czy zgonu (dzieci i ludzie młodzi), przy jednoczesnej ochronie osób w grupie zagrożonej, zaś szczepienia ograniczyć jedynie do osób chętnych, zwłaszcza z grup ryzyka, i to po dokładnym zapoznaniu ich z możliwymi powikłaniami. Wskazywaliśmy też na możliwy konflikt interesów u rządowych ekspertów medycznych oraz ich powiązania z zagranicznymi koncernami farmaceutycznymi, które dzięki sprzedaży szczepionek osiągają olbrzymie zyski.  

Wody święconej brakuje w kościołach już od ponad roku. Czym uzasadnić jej brak? Czy pamiętacie jeszcze, Księża, słowa modlitwy wypowiadane podczas święcenia wody? „Panie Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom Szatana (…) abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.  

Czy pamiętacie słowa Jezusa Chrystusa: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.” Jest więc zasadnym, aby zadać pytanie: Czy jesteście jeszcze naszymi dobrymi pasterzami, czy już tylko zastraszonymi najemnikami?  

Wielebni Kapłani, w poczuciu głębokiej troski o to wielkie wspólne dobro, jakim jest Kościół Święty i przyszłość naszej Ojczyzny, prosimy o głębokie zastanowienie się nad tym tematem zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję. Wołamy do Was, abyście zgodnie z tradycją Polskiego Kościoła połączyli się ze społeczeństwem w obronie Polski, zamiast wspierać zależną od obcych interesów, skorumpowaną władzę.  

Prosimy o odczytanie tego listu w kościołach. Pozostajemy z Wami solidarni w modlitwie, w oczekiwaniu na tak potrzebny nam dzisiaj dar Ojca, uświęcenie w Duchu Świętym.   

Z wyrazami szacunku, 

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny i Podsekretarz Stanu w MZ

prof. dr hab. n. med. Maria E. Sobaniec-Łotowska, Białymstok

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, Szczecin

prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska, Białystok

prof. dr hab. Jakub. Z. Lichański, Warszawa

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr n. med. Iwona Chlebowska, Koźminek

dr n. med. Marek Błażejak, Hamburg

dr n. med. Jerzy Kąkol, Bydgoszcz

…..

List został opracowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory” na podstawie petycji do Biskupa Opolskiego i kapłanów Diecezji Opolskiej przygotowanej przez Wolna Polska Opole, której tekst został zweryfikowany naukowo,  znacznie poprawiony i  rozszerzony. 

Prosimy o wydrukowanie PDF listu i przesłanie lub dostarczenie osobiście do swojego biskupa, proboszcza lub znajomego księdza. Tu jest link do pobrania: https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/08/Pismo-do-Kaplanow.pdf

niedziela, 8 sierpnia 2021

W Izraelu 94% hospitalizowanych chorych to zaszczepieni

 [...]

95% of the severe patients are vaccinated.
85-90% of the hospitalizations are in Fully vaccinated people. 
We are opening more and more COVID wards. 
The effectiveness of the vaccine is waning/fading out
 
(Dr. Kobi Haviv, earlier today on Chanel 13@newsisrael13 )
 

środa, 4 sierpnia 2021

Łapówka za truciznę w lekarstwie

[...] 

Mój kraj, Madagaskar, znalazł naturalne lekarstwo, oparte na Artemizji Covid-Organics,  przeciwko koronawirusowi, ale Europejczycy zaoferowali mi 20 000 000 dolarów na dodanie toksyn do tego środka, aby zabić moich afrykańskich przyjaciół.

Proszę wszystkich Afrykanów, aby nie używali swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi, bo to zabija , chorzy przyjedźcie na Madagaskar , mój kraj jest gotowy przyjąć was z entuzjazmem.

Prezydent Madagaskaru Andry Ranoelina wycofał swój kraj ze Światowej Organizacji Zdrowia. Powiedział ze złością:

 Ludzie bądźcie czujni, Światowa Organizacja Zdrowia, do której przyłączyliśmy się, myśląc, że nam pomoże, jest tutaj, by zabijać Afrykanów

[...] 

Interwencja poselska - nielegalne badania na polskich dzieciach

 


wtorek, 3 sierpnia 2021

Nowa nienormalność nadaje

Dzieńdoberek.

No więc tak. Chciałabym w tym miejscu odnotować, że antyszczepionkowa gwiazda jednego amatorskiego, choć wykonanego przez całkiem niezłego operatora, filmu krótkometrażowego - Pan Podpalacz – był w maseczce:) Uważam, że to słodkie:) Wzorowy funkcjonariusz, będzie odznaka – albo nawet i nagroda, tak z 10 tys. 

Po drugie też, cieszę się, że wraz ze spadkiem zainteresowania szczepieniami po dobroci prawie do zera, nie będzie żadnych obostrzeń dla niezaszczepionych. O nie! Nie będzie tak, jak przewidywały to różne szury.
Otóż będzie teraz „brak obostrzeń dla zaszczepionych”.

A tymczasem szkoły otrzymały wytyczne, a także „filmy edukacyjne dotyczące pandemii, scenariusze przebiegu lekcji dotyczących informacji o szczepieniach, oraz inne materiały edukacyjne”.

Tym sposobem podniecona powrotem z wakacji dzieciarnia usłyszy jak następuje:

Szczepcie się bo:

-Umrze mama z tatą;
-Umrze babcia z dziadkiem;
-Umrzecie i wy, albo co najmniej będziecie miały PIMS;
-Umrze wasza ulubiona pani nauczyciel;
-Rodzice stracą pracę przez przedłużający się lockdown;
-Zamkną wam szkołę i znowu będziecie siedzieć w piżamie na zdalnej nauce;
-Pójdziecie do kina i na lody;
-A może nawet na koncert;
-Inne, odpowiedzialne dzieci, będą chciały się z wami bawić;
-Pojedziecie na ferie za granicę;
-Może nawet pozwolimy wam zdjąć maseczkę, chociaż nie uprzedzajmy faktów.

Plany na wrzesień:
-Tydzień 1 – indoktrynacja;
-Tydzień 2 – społeczna presja zbieraniem formularzy wyszczepiennych i omawianiem, kto jaki złożył i dlaczego nie ty. Intensywna walka nakręconych dzieci z rodzicami antyszczepionkowcami i dlaczego są tacy beznadziejni;
-Tydzień 3 – Wielkie Wyszczepianie.
-Tydzień 4 – straszliwy wariant Lambda, ponowne zamknięcie szkół i płynne przejście na inny produkt Billa - Teamsy. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

dodatek nadzwyczajny

Public Health England (PHE) opublikował Technical Brief 19.
Co tam znajdziemy:
- śmiertelność na deltę wśród osób poniżej 50 lat wynosi 0.023% (3 na 10,000)
- 70% zgonów na deltę było wśród osób które otrzymały szczepionkę (1 bądź 2 dawki)
- 40% pobytów w szpitalu (co najmniej 1 dzień) to osoby zaszczepione.
 

free counters Silver charts on InfoMine.com Silver charts on InfoMine.com Ogólnopolska Akcja Bojkotu Mediów III RP